امروز: شنبه، 22 مرداد 1401

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

کنگره ملی پیشتازان کیفیت


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img


مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions