امروز: پنج شنبه، 7 مهر 1401

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

محصولات
در سال 1387 دفتر مرکزی شرکت به منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندر انزلی انتقال و تحت شماره 1648 به ثبت رسید و هم اکنون یکی از تولید کنندگان بزرگ و موفق منطقه میباشد . اگر چه بحران اقتصادی در کشور و جهان مشکلات تولید را چند برابر کرده است ، ولی شرکت با
hital 21 اردیبهشت 1395

مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions