امروز: پنج شنبه، 4 مرداد 1403

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

  • greenbg
  • greenbg
  • greenbg
  • greenbg
درباره هیتال

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود.

محصولات هیتال

شرکت هیتال با بکارگیری از متدهای مدیریت بحران توانست در چند سال گذشته به عنوان تولید کننده کیفیت برتر و تولید کننده نمونه صنعتی استان و نمونه کشوری برگزیده شود.

هیتال ، تولید کننده کیفیت برتر

شرکت هیتال با بکارگیری از متدهای مدیریت بحران توانست در چند سال گذشته به عنوان تولید کننده کیفیت برتر و تولید کننده نمونه صنعتی استان و نمونه کشوری برگزیده شود.

با ما تماس بگیرید :

تلفن دفتر مرکزی
013-44404027 0911-1819002
میتوانید از فرم تماس با ما استفاده کنید.
ارسال پیام

مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions