امروز: شنبه، 18 آذر 1402

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

محصولات
در سال 1387 دفتر مرکزی شرکت به منطقه آزاد تجاری و صنعتی بندر انزلی انتقال و تحت شماره 1648 به ثبت رسید و هم اکنون یکی از تولید کنندگان بزرگ و موفق منطقه میباشد. اگر چه بحران اقتصادی در کشور و جهان مشکلات تولید را چند برابر کرده است، ولی شرکت با
hital 21 اردیبهشت 1395

مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions