امروز: پنج شنبه، 4 مرداد 1403

hital_beton@yahoo.com 013-44404027 ، 0911-1819002

دریافت گواهینامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت


دریافت گواهینامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت

دریافت گواهینامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت


مجوز ها

شرکت هیتال در سال 1366 تحت شماره 149 در ثبت شرکتهای کشور به ثبت رسید و در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، در دو رشته تأسیسات شهری و ابنیه فعالیت خود را آغاز نمود .

Permissions